Om du er medlem av en kjede og kjeden ikke har avtale med enkelte grossister eller direkteleverandører kan du fortsatt importere prisfiler inn i JobOffice om ønskelig.  Vi setter ingen begrensning på hvor mange og hvilke grossister og direkteleverandører du som kunde ønsker å få inn i JobOffice. Eneste forutsetningen er at din bedrift har en avtale med grossisten eller direkteleverandøren. 

For å importere en prisbok i JobOffice må du først åpne prisboken ved å klikke på knappen Prisbok på menyen til venstre, slik at understående bilde fremkommer. Klikk deretter på knappen Valg og deretter på Importer prisbok.

En importveiviser vil da fremkomme. Her velger du hvilken grossist du ønsker å importere fra, og klikker på Neste.

Velg deretter om du ønsker å importere direkte fra grossistens datasystem (FTP) eller fra fil på harddisk. (F.eks. dersom du har mottatt prisfilen på e-post fra grossisten).

Klikk deretter på Neste

 

Skriv inn brukernavn/passord hvis dette ikke fylt ut. Har du ikke mottatt passord, må du ta kontakt med den grossisten det gjelder.

Trykk neste og Start Import.

Savner du noen grossister eller direkteleverandører i JobOffice? Eller har du noen spørsmål knyttet til dette? I så fall kan du ta kontakt med din kundeansvarlige. Eventuelt ring oss på telefon 45 50 60 70 eller send en epost til support@joboffice.no.

 

Med vennlig hilsen

JobOffice-teamet