1. Åpne JobOffice og logg inn med dine påloggingsdetaljer.
 2. Gå til System-menyen. Du kan finne denne i toppmenyen i JobOffice.
 3. I System-menyen, finn og klikk på «Innstillinger». Dette vil ta deg til innstillingene for JobOffice.
 4. I innstillingsmenyen, klikk på «Medarbeidere». Dette er hvor du administrerer medarbeiderkontoer og tilgang.
 5. Velg en medarbeider som du ønsker å konfigurere tilgang for, og marker vedkommende.
 6. Nå, gå til fanen som heter «HoltePortalen».
 7. På fanen HoltePortalen, må du angi brukernavnet og passordet som du har mottatt via e-post fra Holte. Dette er viktig for å koble medarbeideren til HoltePortalen.
 8. Etter at du har angitt brukernavn og passord, trykk på «Lagre» for å bekrefte endringene.
 9. Nå bør du teste påloggingen for å forsikre deg om at tilgangen til HoltePortalen fungerer som forventet. Klikk på «Test pålogging» for å gjøre dette.
 10. Hvis påloggingen er vellykket, har du nå satt opp tilgang til HoltePortalen for den valgte medarbeideren.
 11. Hvis du trenger å opprette flere kontoer, gjentar du trinn 5 til 10 for hver medarbeider som trenger tilgang til HoltePortalen.
 12. For feltbrukere som benytter PocketLink, må du eksportere systeminnstillinger som grunndata. Dette vil innebære å sende brukernavn og passord til PocketLink. Det er viktig å sørge for at disse påloggingsopplysningene blir sendt.