JobOffice og PocketLink

Ny versjon 10. mai 2023
Versjon: 23.0.8530.24486

 Nyheter og forbedringer

 JobOffice

 • Fakturajournal: Ny og raskere fakturajournal er nå tilgjengelig fra rapport-menyen.
 • Postnummer: Postnummerregisteret er nå oppdatert med nyeste post/kommunenummer.
 • Boligmappa: Søk etter fellesareal i f.eks. boligblokker er nå synliggjort på en bedre måte ved søk i Boligmappa.
 • Anbud: Viktig informasjon i kalkulasjonspakkene blir nå gjort mer synlig med rød bakgrunn i kalkulasjonsboken.
 • Dokumentutveksling: Nye leverandører ifm. gjennomfakturering via kjede aktiveres nå automatisk hvis det minst er aktivert én leverandør fra før for kjeden, og den nye leverandøren ikke allerede er aktivert for direktenedlasting fra annen grossist/leverandør.
 • Leverandørfaktura: Bruker kan nå selv velge om fakturaer fra en leverandør skal lastes ned direkte fra leverandøren eller via en kjede.
 • Kjedeknapp: Varer blir nå importert til prisboken i JobOffice selv om de har status utgått.
 • Fjernhjelp: Start av fjernhjelp fra JobOffice fungerte ikke og er nå i orden.
 • FDV: En oppdatering i EFO sitt API førte at nedlasting av FDV-dokumentasjon for el-varer ikke lenger fungerte. Er nå i orden.
 • Kreditnota: Forfallsdatoen for kreditnota blir nå satt til fakturaens forfallsdato. Den ble tidligere satt til samme dato som kreditnotaen og det førte vansker i regnskapssystemet i forbindelse med registrering av innbetaling.
 • Prosjekt: Det er lagt inn forbedring slik at duplikate bestillingsmerker ikke kan oppstå.
 • Prisfil: Ved endret navn på leverandør så ble ikke gammelt navn erstattet selv om man importerte prisboken på nytt (f.eks. Sonepar).
 • Kjedeknapp: Ved bytte av kjede kunne eksisterende prisbok for en vareleverandør bli overskrevet med ny prisbok fra en helt annen vareleverandør (eks. Dansani kunne overskrive Brødrene Dahl).
 • Kjedeknapp: Vi har nå åpnet for at flere prisbøker fra en og samme kjede kan opptre med ett felles leverandørnummer i JobOffice. Dette vil også medføre at bruker ikke får lov til å importere to eller flere prisbøker med et slikt felles leverandørnummer. Vi vil etterhvert ta i bruk dette slik at f.eks. ‘Linn Bad m/utstilling’ og Linn Bad u/utstilling’, eller ‘Dansani’ og ‘Dansani 42%’ osv., vil overskrive hverandre ved import.

PocketLink
Versjon: 2023.46.8528.32766

 • Prisbok: Antall-verdien er nå alltid merket når man prøver å legge til nye varer til f.eks. forbruk. En kan da skrive inn ny verdi direkte om ønskelig.
 • Dokumentutveksling: Det er innført nye innstillinger for dokumentutveksling, og bedre feilhåndtering av manglende prisbok eller at dokumentutveksling er deaktivert.
 • Synkronisering: bakoverkompatibilitet så ble det ved nedlasting av endringer fra PocketLink sjekket om det var sendt noen bilder fra eldre PocketLink-versjoner til FTP-server. Dette er nå slått av, slik at hvis eldre PocketLink’er sender bilder til FTP-server så vil disse ikke lenger bli lastet ned i JobOffice. Det er da viktig at hvis noen bruker gamle versjoner fra før 2022 av PocketLink, at disse oppdaterer til nyeste versjon av PocketLink.
 • Prosjekt: Det er lagt inn forbedring slik at duplikate bestillingsmerker ikke kan oppstå.