VVS-FAGLIGE OPPDATERINGER I DENNE PUBLISERINGEN

Oppdateringen inneholder tariffoppdatering for lagerførte varer fra grossistene
Brødrene Dahl, Ahlsell og Heidenreich.

Denne gangen er det store forandringer vedrørende Vanntåke, Flowfit,
Vaillant, Tectite, vaskerom og Roth produkter, samt at mange andre pakker også er justert.

Dersom du ikke har benyttet deg av «Varslinger» i JobOffice for å ta ned oppdateringen for pakkene, kan du ta ned disse under
System -> Kalkulasjon -> Diverse og så knappen «Se etter oppdateringer…» jfr. bildet under: