Det er nå lagt til to nye sjekklister i HoltePortalen under 03 Utførelse og VVS-installasjon, ‘Utekran’ og ‘Viftekonvektor’: