JobOffice

Ny versjon 13. desember 2022
Versjon 22.0.8381.18127

Nyheter og forbedringer

Aktivitetsrapport

Aktivitetsrapporten er utvidet slik at det er mulig å velge periode. Det er også mulig å velge om rapporten skal inneholde beløp eller ikke.

Leverandørfakturaliste

Man kan nå filtrere på vareleverandør. Dette er nyttig ved gjennomfakturering hvor fakturautsteder er kjeden, for da vil det havne veldig mange fakturaer fra ulike leverandører på samme prosjekt-kort i JobOffice.

Dokumentutveksling

  • Brukernavn/passord er flyttet til eget skjermbilde, som nåes ved å trykke på valget ‘Endre..’ i lista. Passord er nå som standard skjult, men kan vises hvis ønskelig.
  • Det er innført felt for datogrense som bestemmer hvor gamle fakturaer som blir lastet ned. Brukeren kan sette hvilken som helst dato som grense.
  • Brukernavn og datogrense er nå obligatorisk for å få lov til å aktivere fakturanedlasting.

Anbud/produsentstandarder

Størrelsen på skjermbildet er nå utvidet.

Andre rettinger og endringer

  • Diverse hastighetsoptimaliseringer i JobOffice.
  • Prosjekt: Prosjekter opprettet i HoltePortalen fra PocketLink får nå satt prosjektnummer i HoltePortalen.
  • Faktura: Rettet feil som kunne oppstå dersom et ugyldig GLN-nummer ble angitt i EHF fakturaen.
  • Faktura: Rettet feil som kunne oppstå ved sending av EHF faktura dersom kreditnota ikke hadde referanse til faktura.
  • Regnskapseksport: Rettet feil som kunne oppstå dersom «Kun rapporter» var valgt.
  • Faktura: Rettet feil som kunne oppstå dersom KID-nummer ble for langt.