Ny versjon av JobOffice og PocketLink ut til våre kunder.

JobOffice:

  • Systeminnstillinger/Prisbøker: Kan nå merke og slette mange prisbøker på en gang.
  • Leverandørfakturaliste: Viser nå vareleverandørens navn i overskrifts-kolonnen hvis fakturautstederen er en kjede, og ikke en vareleverandør.
  • Leverandørfaktura: Kan nå laste ned fakturaer fra en leverandør uten å først måtte importere prisbok for leverandøren.
  • Kjeder: Kjedeknapp for Norsk Rørallianse har endret navn til Konekta.
  • Leverandørfaktura: Forbedret sikring av at duplikate fakturaer ikke opprettes i JobOffice, uavhengig av hvilken kilde de kommer fra.
  • Systeminnstillinger/Regnskap: Regnskapsimport-menyen er flyttet til nytt rotnivå ‘Integrasjoner’.
  • Mulighet for å sende e-post via smtp. Se Innstillinger som vist under. Dette er mest for brukere på HolteOnline som skal slippe å ha en e-postleser lokalt.

PocketLink:

  • Forbedret og utvidet søk mht. prisbok-oppslag.
  • Sette egendefinert måte timer i forbruk legges til på (øverst eller nederst).

Søkefunksjon:

I forbruk og legge til fra prisbok og så søk for å finne vare:

Nr/tekst:
Denne søker i deler av varenummer og varetekst.
Eks. vare med nr. 1001361 og en annen med varetekst «MUFFE DIM. 36 MM» vil begge vises hvis en søker med «36».
Dvs. søker ikke fra start varenummer som det ble klagd på.
Nummer:
Søker fra start varenummer. Veldig nyttig for de som har leverandører med bokstav i starten av varenummeret. Eks. «B10012»
Tekst:
Søker i varetekst. Fra start av tekst eller om søkestreng finnes som del av varetekst.
Auto:
Skriver en inn søk med tall: søker i start varenummer. Skriver en inn søk med tekst: søker i del av varetekst.
Note: vil da ikke virke for de som tror de kan søke opp varenr. «B100». De må bruke «Nummer»-søk eller Nr/tekst.
Denne vil heller ikke virke om en vil finne muffer med dim. 36. Skriver en inn her «36» søkes det kun fra start varenummer.

Rekkefølgen på innlegging av timer i et forbruk:

Under innstillinger i PocketLink:
«Andre innstillinger» og avkryssing for «Timelinjer i forbruk legges til i bunnen».

Da kan kundene selv bestemme om de vil se om sine registreringer av timer i et forbruk kommer øverst eller nederst i listen.