Nyheter og forbedringer

 • Anbud: Lagt til mulighet for å lage rapport av varer uten å vise varens pris. Rapporten kan lages for hele anbudet, eller kun en mappe.
 • Anbud: Forbedring av ytelse ved lagring av anbud, endring av status og endring av produsentstandard.
 • Anbud: Rettet feil visning av mapper i kalkulasjonsbok når man endret aktiv grossist i anbudet.
 • Import av prisbøker: Hastighetsforbedring ved oppdatering av rabattfiler og priser fra kjedeknapp.
 • Faktura: når en faktura sendes som e-post er det lagt til mer info i e-posten om kid-nummer mm.
 • Dokumentutveksling (EDI): Innstillingene for dokumentutveksling er nå flyttet fra innstillingene for prisbøker til et eget innstillingsbilde for dokumentutveksling. I tillegg er bildet helt omarbeidet, slik at det har bedre støtte for gjennomfakturering: Man trenger nå bare angi brukernavn/passord én gang pr. kjede.
 • Regnskapseksport Visma Business: Kundens e-postadresse legges nå med i eksportfilen som lages i Visma Business-formatet.
 • Prisbok: Søker nå etter både varenummer og varetekst når søkemåten er satt til automatisk.
 • Skjema: linjeskift i beskrivelsesteksten kunne bli borte etter lagring av skjemaet. Er rettet.
 • Sjekklister: Rettet feil mht. at inaktive brukere var tilgjengelige ved tildeling av sjekklister.
 • Regnskapseksport: Forbedring av minnebruk ved regnskapseksport.
 • Meldingssenter/HoltePortalen: Retting mht. at meldinger på gammelt format feilet ved forhåndsvisning.
 • Fagtorget: Oppdatert kommuneliste i veiviser. Fylkesliste utgår.
 • Regnskapsimport: Aktivering av PowerOffice kunne gi feilmelding selv om status var ok.

Installerer siste versjon av JobOffice for å få alle de nye funksjonene og forbedringene.

Velg menyvalget «System» i JobOffice og velg deretter «Se etter programoppdateringer i JobOffice». Alternativt kan du starte JobOffice på nytt. Da får du et varsel om at en ny versjon er tilgjengelig, og mulighet for å laste den ned.

For dere som er avhengig av at ekstern leverandør foretar oppgraderingen av JobOffice, kan leverandøren benytte følgende url: http://jobofficews.holte.no/fileresources/joboffice/env/1/applaunchersetup.exe

Henvendelser sendes til support@joboffice.no eller ved å ringe oss 45 50 60 70.

Hilsen

JobOffice teamet