Nyheter og forbedringer

JobOffice

 • Regnskapseksport: Eksporter avdelingsnummer i eksportfilen dersom regnskapsformatet støtter dette. Avdelingsnummer blir hentet fra grupperings-feltet på prosjektkortet.
 • Prosjekt: Nytt felt «Gruppering» på prosjektkortet gir mulighet til å gruppere prosjektene basert på f.eks. avdeling. Denne funksjonen er nå utvidet slik at en kan ha egendefinerte grupperinger. Ønskede grupperingsalternativer kan legges til og ev. endres i systeminnstillingene.
 • Prosjekt: Nye felter for å registrere prosjektets startdato og sluttdato. Disse feltene blir synlige i bla. prosjektregnskapsrapporten.
 • Prisbok: Forbedring av hastighet ved import av prisbøker.
 • Meldingssenter: Rettet feil som gjorde at forhåndsvisning av leverandørfaktura, varebestilling, EHF-faktura og feilrapporter ikke fungerte.
 • Faktura: Nytt felt på prosjektkortet for registrering av kontraktsnummer. Dette feltet blir med i EHF-fakturaen dersom det fylles ut.
 • Kalkulasjon: Forbedret hastigheten på import av prisfiler fra kalkulasjonspakker.
 • Meldingssenter: HoltePortalen-synkronisering er nå forbedret, men oppdaterer nå bare en vei, nemlig fra JobOffice til HoltePortalen.
 • Faktura: Dersom kunden har et organisasjonsnummer vil dette nå vises på fakturautskriften.
 • Faktura: KID-nummer lenger enn 20 tegn ble kuttet i fakturahodet. Er nå rettet.
 • Noen andre smårettinger er utført.

 

PocketLink

 • Forbruk: Forbedret støtte for forbruk med mange varelinjer.
 • Synkronisering: Rettet feil som kunne oppstå i forbindelse med automatisk lagring av synkroniseringsendringer (ArgumentNullException).
 • Kontaktliste: Rettet feil (NullReferenceException) i forbindelse med oppfrisking av prosjektdetaljene på nettbrett.
 • Noen andre smårettinger utført.
 • For gammel versjon gir denne nå varsel om at den utgår og ikke støttes etter 1. mai 2022.

 

Installerer siste versjon av JobOffice for å få alle de nye funksjonene og forbedringene.

Velg menyvalget «System» i JobOffice og velg deretter «Se etter programoppdateringer i JobOffice». Alternativt kan du starte JobOffice på nytt. Da får du et varsel om at en ny versjon er tilgjengelig, og mulighet for å laste den ned.

For dere som er avhengig av at ekstern leverandør foretar oppgraderingen av JobOffice, kan leverandøren benytte følgende lenke: klikk her  

Henvendelser sendes til support@joboffice.no eller ved å ringe oss 45 50 60 70.

Hilsen

JobOffice teamet