Nyheter og forbedringer mm. i JobOffice 

 • Anbud: Forbedrede visningsmuligheter ved utskrift av tilbudsbrev.
 • HoltePortalen: Kundedata og prosjektadresse fra JobOffice overføres nå også ved synkronisering til HoltePortalen.
 • Skjema: Lagt til en innstilling for å kunne bruke firmalogo på skjema som støtter dette.
 • Prosjekt: Utvidet prosjektbeskrivelsen slik at det ikke lenger er noen begrensning i antall tegn det er plass til i dette feltet.
 • Faktura: Har gjort det lettere å finne igjen leverandørfaktura som skal inn som vedlegg på faktura.
 • JobOffice: Endret hvordan administrative kostnader regnes ut.
 • Rapport: Ny rapport som viser hvilke varenummer som er fakturert i en periode.
 • Regnskapseksport: Eksportformatet «Kun rapporter» låser ikke lenger regnskapsperioden ved bruk, slik at valget kan benyttes til rapportering utover de vanlige regnskapsperiodene.
 • Egen prisbok: Registrering av priser for varer på over kr. 1 million er nå mulig.
 • EHF faktura: Rettet en feil som kunne oppstå dersom fakturateksten på innstillingene var blank.
 • FDV-dokumentasjon: Rettet feil som gjorde at flere eksemplarer av dokumentasjonen kunne bli lastet ned i et prosjekt.
 • JobOffice: Rettet en feil hvor e-postvinduet ikke åpnet seg ved klikk på link på min side.

 

Du kan se skjermbilder, samt lese mer om oppdateringen her: nyheter JobOffice 2. februar 2021

Installerer siste versjon av JobOffice for å få alle de nye funksjonene og forbedringene.

Velg menyvalget «System» i JobOffice og velg deretter «Se etter programoppdateringer i JobOffice». Alternativt kan du starte JobOffice på nytt. Da får du et varsel om at en ny versjon er tilgjengelig, og mulighet for å laste den ned.

For dere som er avhengig av at ekstern leverandør foretar oppgraderingen av JobOffice, kan leverandøren benytte følgende lenke: klikk her 

Henvendelser sendes til support@joboffice.no eller ved å ringe oss 45 50 60 70.

Hilsen

JobOffice teamet