Ny versjon av JobOffice er nå lansert. Versjon: 20.0.7597.28701

Husk å oppdatere systemet på kontoret for å få tilgang til nyhetene og forbedringene i den nye versjonen.

Anbud: Nyheter rundt brevtekst 

Denne versjonen av JobOffice vil nå gi deg mulighet til å kunne endre brevteksten i kalkulasjonspakkene.

Dersom det for en vare IKKE er definert brevtekst av Holte, åpnes brevtekst-feltet i kalkulasjonspakken for skriving. Dette vil gjelde alle varer i både EL-og VVS bransjen.
Når en kalkulasjonspakke benyttes i et anbud vil brevteksten kunne endres som før.

Merk:
Brevteksten man skriver for en vare i en kalkulasjonspakke vil kun gjelde for den aktuelle pakken. Det betyr at brevteksten må lages på nytt dersom den samme varen benyttes i en annen kalkulasjonspakke. Det vil ikke være mulig å endre brevtekst på produsentstandarder eller varer som har brevtekst definert av Holte.

Prisbøker: Søke etter en vare for flere leverandører

Det er nå mulighet for å søke etter en vare for flere leverandører samtidig ved å benytte knappen «Søk i alle» i prisboken.

Kort oppsummering av andre nyheter og forbedringer mm. i JobOffice

 • Anbud: Forbedring for detaljrapport og totalrapport der beskrivelsestekster var lange.
 • Anbud: Mulighet til å filtrere på godkjente og avslåtte anbud på prosjektkortet slik at det blir lettere å finne totalsummen.
 • Kalkulasjon: I pakkeadministrasjonen visualiseres nå pakker som inneholder skaffevarer med en grønn varselstrekant.
 • FDV for elektrikere: Tilpasninger for å støtte endringer i EFO-databasen.
 • FDV for rørleggere: Tilpasninger for å støtte endringer i NRF-databasen.
 • Faktura: Kid-nummeret gjøres mer synlig på fakturautskriften.
 • Prosjekt: Mulighet til å opprette en ny kontakt rett fra prosjektkortet.
 • Strekkodeetiketter: To nye formater for utskrift av strekkodeetiketter (89×28 mm og 40×28 mm).
 • Rapporter: Summerer aktuelle kolonner i de ulike rapportene.
 • Postadresser: Oppdatert postadresseregister pr. 1.10.2020.
 • EHF Faktura: Mer informasjon om kunden (telefonnummer og E-post) er nå lagt inn i EHF-filen.

Du kan les mer om oppdateringen her: nyheter JobOffice 2020

Installerer siste versjon av JobOffice for å få alle de nye funksjonene og forbedringene.

Velg menyvalget «System» i JobOffice og velg deretter «Se etter programoppdateringer i JobOffice». Alternativt kan du starte JobOffice på nytt. Da får du et varsel om at en ny versjon er tilgjengelig, og mulighet for å laste den ned.

For dere som er avhengig av at ekstern leverandør foretar oppgraderingen av JobOffice, kan leverandøren benytte følgende lenke: klikk her 

Henvendelser sendes til support@joboffice.no eller ved å ringe oss 45 50 60 70.

Hilsen

JobOffice teamet